Documentatie pacienti

Drepturile si obligatiile pacientilor – Vizualizeaza

Drepturile si obligatiile asiguratilor – Vizualizeaza

LEGEA nr.46/2003 privind DREPTURILE PACIENTULUI – Vizualizeaza

NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016 Aprobate de Ordinul nr. 1410/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016 – Vizualizeaza

Ghidul pacientului – Vizualizeaza

Informatii contact conducere/ Program audiente – Vizualizeaza

Informatii privind modul de accesare a serviciilor oferite de catre spital – Vizualizeaza

Educatie sanitara si preventie – Vizualizeaza

    Investigatiile si tratamentele care sunt decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate / Informatii de interes public:

  •     Anunt CJAS – Vizualizeaza
  •     Pachet de servicii contractate cu CJAS – Vizualizeaza
  •     Regulament de organizare si functionare al Clinicilor ICCO Brasov – Vizualizeaza
  •     Investigatiile si tratamentele pentru care se percepe coplata – Vizualizeaza
  •     Pachetul de servicii medicale de baza pentru asistenta medicala spitaliceasca – Vizualizeaza

Elementele principale de lupta impotriva durerii cronice – Vizualizeaza

Lista furnizorilor care ofera servicii medicale de recuperare, ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative – Vizualizeaza

Lista unitatilor sanitare si administrative cu care colaboreaza spitalul – Vizualizeaza

LEGEA nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii –  Vizualizeaza

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare – Vizualizeaza

LEGE nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate – Vizualizeaza