CHESTIONAR DE EVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE

Stimată doamnă/ stimate domn,

Pentru îmbunătăţirea permanentă a serviciilor oferite, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a evalua gradul în care serviciile noastre îndeplinesc exigenţele şi aşteptările dumneavoastră.

Vă rugăm să evaluaţi pe o scală de la 1 la 5 (1 = nesatisfăcător, 2 = satisfacător, 3 = bine, 4 = foarte bine, 5 = excelent), marcând cu “X” în coloana corespunzatoare, gradul, în care vi se aplică fiecare dintre afirmaţiile următoare. Dacă doriţi să caracterizaţi cu alte cuvinte sau să faceţi comentarii privind echipa noastră vă rugăm completaţi spaţiile libere.

Completaţi chestionarul în calitate de:

Numele şi prenumele (opţional):

Judeţul de reşedinţă:

Profesia:

Vârsta:

Ultima şcoală absolvită:

Secţia unde aţi fost spitalizat:

Medic curant :

Durata spitalizării:
zile

1. Cum aţi evalua suportul pe care l-aţi primit înainte de internare, din punct de vedere al...?

Atitudinii personalului de la recepţie
Procedurii de internare
Explicării drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor
Explicării costurilor investigaţiilor/spitalizării
2. Cum apreciaţi condiţiile de spitalizare, din punct de vedere al...?

Curăţeniei
Condiţiilor de cazare
Aspectului şi calităţii alimentelor
3. În ce măsură următoarele afirmaţii referitoare la medicul care v-a tratat corespund adevărului…

Mi-a acordat atenţia şi respectul cuvenite unui pacient
A dat dovada de solicitudine
A răspuns întrebărilor pe care le-am pus
A manifestat interes şi s-a implicat în rezolvarea/ameliorarea stării mele de sănătate
4. În ce măsură următoarele afirmaţii referitoare la asistentele medicale care v-au tratat corespund adevărului…

Mi-a acordat atenţia şi respectul cuvenite unui pacient
A dat dovada de solicitudine
A răspuns întrebărilor pe care le-am pus
A manifestat interes şi s-a implicat în rezolvarea/ameliorarea stării mele de sănătate
5. În ce măsură vi s-au explicat de către personalul medical, următoarele aspecte…?

…diagnosticul, posibile căi de tratament, riscuri asociate
…riscurile unei operaţii/investigaţii indicate de către medicul curant
…consecinţele unui posibil refuz al tratamentului/operaţiei
…cum va decurge investigaţia/operaţia medicală
…metoda de administrare a medicamentelor
6. Cum aţi caracteriza suportul pe care l-aţi primit dupa internare, din punct de vedere al...?

Procedurii de externare (bilet externare, reţetă, concediu medical, scrisoare medicală)
Informaţiilor pentru recuperare şi îngrijire
7. Care este modalitatea prin care aţi aflat de Spitalul Clinicco (bifaţi opţiunea/opţiunile corespunzătoare)...?

Alte modalităţi:
8. Ce v-a determinat să apelaţi la serviciile noastre? (puteţi bifa mai multe variante)

Alte aspecte:
9. Ce aţi dori să găsiţi schimbat la noi la urmatoarea vizită şi ce alte idei aţi dori să ne transmiteţi?

10. Ca urmare a experienţei dumneavoastră, aţi recomanda Spitalul Clinicco?

DaNu

11. Sunteți de acord să vă abonați la newsletter-ul Spitalului Clinicco, pentru a primi informații medicale sau informații despre noi?

DaNu

12. Pentru a putea să vă informăm permanent despre serviciile noastre puteţi să ne oferiţi datele de contact:

Vă mulţumim pentru feedbackul acordat.