Aveti contract cu Casa de Sanatate a judetului Brasov?

Da, avem contract incheiat cu CASBV pentru servicii medicale spitalicesti, servicii in regim ambulatoriu si programe nationale de sanatate.