HOTĂRÂRE nr. 20 din 27.06.2023 privind constatarea încetării stării de risc epidemiologic și biologic generată de pandemia de COVID-19 și a aplicabilității art. 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020

29 iunie 2023

Luând în considerare Raportul elaborat la cea de-a cincisprezecea reuniune a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la evoluția bolii COVID- 19 prin care s-a evidențiat tendința de scădere a deceselor cauzate de COVID-19, a spitalizărilor și a internărilor în secțiile de terapie intensivă precum și niveluri ridicate ale imunității populației la SARS-CoV-2,

având în vedere pozițiile oficiale adoptate public de Directorul General al OMS – domnul dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit cărora COVID-19 a devenit o problemă de sănătate stabilă ce nu mai constituie o urgență de sănătate publică de interes internațional,

ținând cont de publicarea Planului strategic de pregătire și răspuns la COVID-19 2023- 2025, conceput pentru a ghida țările în tranziția către gestionarea pe termen lung a COVID-19, luând în considerare Analiza situației epidemiologice a COVID-19 pe teritoriul României la data de 18 iunie 2023, efectuată de Institutul Național de Sănătate Publică, prin care se constată un trend descendent și susținut al numărului de cazuri, decese, internați în secții și internați în ATI precum și faptul că în circulație nu se mai află nicio variantă de îngrijorare (VOC) a SARS-CoV-2, COVID-19 nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică la nivel

național,
având în vedere Hotărârea nr. 2 din 27.06.2023 a Grupului de Suport Tehnico-Științific

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, prin care se propune încetarea stării de risc epidemiologic și biologic generată de pandemia de COVID-19, în România,

în conformitate cu prevederile art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 și 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art 1. (1) Se constată faptul că COVID-19 nu mai constituie o urgență de sănătate publică pe teritoriul României, iar starea de risc epidemiologic și biologic generată de pandemia de COVID-19, încetează.

(2) Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2 se aplică în conformitate cu metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică.

Art 2. Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea art. 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.20201 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației.

Art 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

1 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, întrucât la momentul emiterii acesteia nu exista obligația prevăzută de art. 421 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.