Formulare pachete de baza spitale

10 mai 2018

Având în vedere art.92 alin (1) lit.a) punctul 2 din anexa 2 La HG.
Nr.140/2018, găsiţi atașat macheta pentru afișarea informațiilor privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale contractate , după caz, cu casa de asigurări de sănătate.