CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENȚII CARE SE PREZINTĂ LA CLINICILE ICCO

NR. ......................

COD PREZENTARE/NR REGISTRU ......................

DATA

NUME-PRENUME

1. Sunteți cetățean/rezident în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID19?
a. Dacă DA, sunteți în primele 14 de zile de la plecarea din țară/zonă?
2. Ați călătorit în ultimele 14 de zile în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19?
3. Ați participat în ultimele 14 zile la Conferințe/Întruniri cu participare internațională sau alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate?
4. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu COVID-19?
Precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării
5. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu COVID-19?
Precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării

În cazul în care răspunsul este NU LA TOATE CELE 5 ÎNTREBĂRI, pacientul este considerat NEEXPUS la virusul COVID-19 și va fi evaluat în cadrul Clinicilor ICCO conform protocolului obișnuit, iar nivelul de protecție al personalului medical și auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a precauțiunilor standard.

În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări, se va proceda la stabilirea condiției de pacient POSIBIL EXPUS la virusul COVID-19, SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC prin adresarea următorului calup de întrebări:

6. Ați prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din țara/zona afectată sau de la participarea la Conferințe/Întruniri Internaționale sau alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate?
Tuse
Febra
Dureri în gât
Dificultăţi respiratorii (scurtarea respiraţiei)


Pacientul este considerat SIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării prezintă unul sau mai multe din simptomele de mai sus.

ORICE pacient care întrunește condiția de POSIBIL EXPUS - SIMPTOMATIC este declarat CAZ SUSPECT DE BOALĂ DE INFECŢIE CU COVID-19, situație în care:

  • a) Se raportează la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect
  • b) Pacientul va fi izolat în SALONUL DESTINAT ÎNGRIJIRII CAZURILOR SUSPECTE DE INFECŢIE CU COVID-19, i se aplică masca pe nas și gură și îl trimit imediat
  • c) cu ambulanța la cel mai apropiat spital de boli infecțioase.

Pacientul este considerat ASIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării a răspuns cu NU la toate întrebările privind semnele de boala din tabel.

Pacienții care întrunesc condiția de POSIBIL EXPUS – ASIMPTOMATIC:

  • a) vor fi evaluați conform protocolului obișnuit, iar nivelul de protecție al personalului medical și auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a precauțiunilor standard.
  • b) vor fi anunțați de către medicul consultant la DSPJ pentru a fi monitorizați

Prin prezenta, mă oblig sa mă autoizolez din momentul recoltării analizei medicale RT-PCR, până la primirea rezultatului și internarea mea în cadrul spitalului Clinicco.

Declar ca locul autoizolarii este .

Completat de

Semnatura ......................