Drenaj

evacuare a lichidelor, gazelor fiziologice sau patologice, in exteriorul organismului