Contribuția personală

In conformitate cu prevederile Legii n.95/2006, modificata si completata „Contributia personala” reprezinta diferenta dintre tariful practicat de institutia noastra pentru rezolvarea cazului sau, dupa caz, tarifele serviciilor medicale acordate si tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, strict pentru serviciile medicale prestate/rezolvarea cazului in regim de spitalizare continua.

Cuantumul contributiei personale este estimativ, conform Ordinului nr. 1068 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr 696/2021, in functie de complexitatea cazului, de patologia pacientului, de evolutia cazului medical si de personalul medical implicat in actul medical.

Contributia personala afisata corespunde unei interventii chirurgicale standard, fara complicatii, pentru un pacient fara alte afectiuni, realizata de un chirurg declarat in contractul spitalului cu Casa de Asigurari de Sanatate. In functie de chirurgul care efectueaza interventia si de complexitatea finala a cazului medical, valoarea contributiei personale se poate modifica. Va rugam sa solicitati o oferta din spital pentru calculul exact al valorii contributiei personale.

Echipa Clinicco