Accesul mass-media în spital

2 octombrie 2017
                                

 

 

 

SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

privind accesul pentru mass-media

Ediţia: 1

Nr.de ex.: 10

Revizia: 0

Nr.de ex. : 0

 

 

Cod: P.O.32

Pagina 1 din 3
Exemplar nr.:
 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

 

  Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si

prenumele

Functia Data Semnatura
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Depner Antonius Responsabil managementul calitatii 02.10.2017
1.2. Verificat Loghinescu Ion Director medical 02.10.2017
1.3 Aprobat Pavel Radu Director executiv 02.10.2017

 

 1. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

 

   

Editia/ revizia in cadrul editiei

 

Componenta revizuita

 

 

Modalitatea reviziei

 

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x 02.10.2017
2.2. Revizia 0
 1. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
 

Nr. Crt

 

Scopul difuzarii

 

Exemplar nr. Compar-timent

 

Functia Nume si prenume Data primirii Semnatura
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 medical Medic Balint Ciugudean Andor 02.10.2017
3.2 Aplicare 2 medical Medic Balint Stefan 02.10.2017
3.3 Aplicare 3 medical Medic Manea Sergiu 02.10.2017
  Medic Popa Ecaterina 02.10.2017
3.4 Aplicare 4 medical Asistent sef unitate Covaci Carmen 02.10.2017
3.5 Aplicare 5 medical Asistent medical Bogdan Polixenia 02.10.2017
3.6 Aplicare 6 medical Asistent medical Pop Mihaela 02.10.2017
3.7 Aplicare 7 medical Asistent medical Gyerko Ildiko 02.10.2017
3.8 Aplicare 8 economic Director economic Hotnog Laura 02.10.2017
3.9 Aplicare 9 administrativ Administrativ Hotnog Catalin 02.10.2017
3.10 Aplicare 10 Resurse umane Referent Mocanu Stefania 02.10.2017
 1. SCOP:
 • este de a crea cadrul unei bune colaborari cu reprezentantii mass-media si pentru a respecta dreptul cetatenilor de a fii informati
 • realizarea unei comunicari corecte si prompte a tuturor noutatilor si evenimentelor petrecute in cadrul spitalului

 

 1. DOMENIU DE APLICARE : Procedura se aplică in toate departamentele spitalului.
 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

 

 • OSGG nr.446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
 • Legea nr.544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public
 • Legea nr.95/2006, privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare